کد پروژه 1329 (2) – الیسیوم 2
اطلاعات تکمیلی
کد پروژه 1329 (2)

فاز دوم پرژه ای لوکس در منطقه لانگ بیچ

در فاصله 600 متری دریای مدیترانه

متشکل از واحد های آپارتمانی با سبک مدرن 

شروع قیمت

استودیو: اتمام فروش

یک خوابه: اتمام فروش

یک خوابه دوبلکس: 160.000 پوند

دو خوابه: اتمام فروش

دو خوابه دوبلکس: 224.000 پوند

سه خوابه دوبلکس: 287.000 پوند

شرایط پرداخت

40% زمان عقد قرارداد
60% تا 6 ماه بعد از زمان تحویل کلید

زمان تحویل

Nov سال 2026

امکانات
مسافت تا مراکز مختلف

جزئیات پروژه