پروژه های ساختمانی قبرس شمالی​

متقاضیان خرید ملک در قبرس شمالی، 3 گزینه پیش روی دارند:

 

– خرید واحدهای تکمیل و آماده تحویل
– خرید واحدهای در حال ساخت
– خرید واحدهای دست دوم (Resale)