کد پروژه 1301
اطلاعات تکمیلی
پروژه ای لوکس در بهترین منطقه قبرس شمالی
اﯾﻦ پروژه در ﻣﻨﻄﻘﻪ زﯾﺒﺎى لانگ بیچ واﻗﻊ ﺷﺪه و از 8 فاز با کلیه امکانات رفاهی و تفریحی تشکیل شده است.
لوکیشن

30 دﻗﯿﻘﻪ راﻧﻨﺪﮔﻰ ﺗﺎ ﻓﺮودﮔﺎه ارﺟﺎن
45 دﻗﯿﻘﻪ راﻧﻨﺪﮔﻰ ﺗﺎ ﻓﺮودﮔﺎه ﻻرﻧﺎﮐﺎ
10 دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ ﻓﺎﻣﺎﮔﻮﺳﺘﺎ
45 دقیقه تا گیرنه

شروع قیمت

– استودیو (46 متر مربع): 84.000 پوند
– یک خوابه (71 متر مربع): 103.000 پوند
– دوخوابه (95 متر مربع): 134.000 پوند
– سه خوابه پنت هاوس (140 متر مربع): 350.000 پوند
– چهار خوابه (198 متر مربع): 495.000 پوند

شرایط پرداخت

این پروژه از 8 فاز تشکیل شده است:
فاز اول، دوم، سوم و چهارم:
تکمیل و آماده تحویل
50 درصد پیش پداخت
50 درصد اقساط 2 ساله بدون بهره
فاز پنجم:
این فاز از اردیبهشت ماه 1402 تا آذر ماه 1402 تحویل داده می شود و شرایط پرداخت:
30% پیش پرداخت
70% اقساط 4 ساله بدون بهره
فاز ششم و هفتم و هشتم:
این فازها از آذر ماه 1402 تا دی ماه 1405 تحویل داده می شود و شرایط پرداخت:
30% پیش پرداخت
70% اقساط 7 ساله بدون بهره

زمان تحویل

فاز اول، دوم، سوم و چهارم:
تکمیل و آماده تحویل
فاز پنجم:
از اردیبهشت تا آذر ماه 1402
فاز ششم و هفتم و هشتم:
از آذر 1402 تا دی ماه 1405

امکانات
مسافت تا مراکز مختلف

جزئیات پروژه