افتتاح فرودگاه جدید قبرس شمالی

رشد بی سابقه

جمهوری ترک قبرس شمالی با افتتاح فرودگاه جدید ارجان با معماری مدرن و ظرفیت 10 میلیون مسافر نوید پیشرفتی چشمگیر و بی سابقه را میدهد.
اکنون ایرلاین های مختلف پرواز مستقیم از روسیه به قبرس شمالی را راه اندازی کردند و به زودی پرواز های مستقیم از بریتانیا، قزاقستان و ایران هم انجام میپذیرد.
در بازه زمانی ژانویه تا نوامبر سال 2022، تعداد مسافران روسی که به قبرس شمالی وارد شدند بیش از 500 درصد افزایش یافته و به همین خاطر اولین پرواز مستقیم از این کشور انجام گرفته است.
رتبه بعدی برای بریتانیاست که ورود مسافرین از این کشور 394 درصد رشد داشته است.
قزاقستان با 360 درصد و فرانسه با 364 درصد در رده های بعدی قرار دارند.
همچنین ایران با ورود 29 هزار نفر در رتبه پنجم قرار گرفته است.

از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 الی 17